Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Met ingang van deze datum is een overgangsregeling ingegaan met een duur van 1 jaar. Deze periode eindigt dan ook op 1 juli 2018, over drie maanden. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen van deze nieuwe wet voldoen.

Voor wie geldt de Arbowet

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hierbji maakt het niet uit of je deeltijd- of flexwerker bent, oproepkracht of een nul-urencontract hebt. Het geldt voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers of de nationaliteit van het bedrijf.

Wat verandert er in de Arbowet

De Arbowet is aangepast om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Hierbij is preventie nog meer centraal gezet. De rol van diverse betrokkenen is veranderd.

  • Het is nu verplicht om een overeenkomst op te stellen tussen de werkgever en de arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning
  • De arbodienstverlener moet aangeven hoe hij de voor de werkgever verplichte taken uit gaat voeren
  • Het contract met de bedrijfsarts moet specifiek ingaan op de uitvoering aan een aantal punten
  • De arts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding, waardoor duidelijker is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding
  • Het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) krijgen instemmingsrecht over de persoon en positionering van de preventiemedewerker
  • De arbodienstverlener moet nauw samenwerken met de medezeggenschap
  • Werknemers moeten een mogelijkheid krijgen tot spreekuur, waarbij zij het recht hebben een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden of zich ziek melden
  • De inspecite SZW gaat handhaven op aanwezigheid van een basiscontract

Dit is een korte samenvatting van de aanpassingen en zijn hier genoemd als voorlichting. U kunt hier geen juridische rechten aan ontlenen.

Wettelijke verplichtingen

Uit de wijziging volgen nogal wat wettelijke verplichtingen waar u aan zult moeten voldoen. Heeft u het allemaal al geregeld, dan chapeau. Moet u echter alles nog regelen, dan is er werk aan de winkel voor u. Er zijn handige hulpmiddelen vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Uiteraard ben ik graag bereid u te helpen, dan kunt u weer verder met uw onderneming.  

Bronnen:

https://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2017/03/23/stappenplan-arbozorg
https://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl/index.php/

 

 

website.png

Alex van Zanten

Voor een afspraak bel met:
071 260 0660

Of mail via:
info@zekervanzanten.nl