In het verleden zijn veel financiële producten gesloten waarbij het eindkapitaal onzeker was.

Concreet houdt dit in dat, wanneer u een bepaald eindkapitaal voor ogen had en dat uiteindelijk niet gehaald zou worden, er een teleurstelling op de loer ligt. Nog erger is het als het door u benodigde eindkapitaal cruciaal is. Bijvoorbeeld omdat u de lening op uw woning moet aflossen. Of wanneer dit kapitaal essentieel is voor uw oudedagsvoorziening. Vaak is dit kapitaal ook nog gebaseerd op een vooronderstelde rente waarmee de pensioenaanvulling moet worden aangekocht. Met de huidige lage rente ligt een financieel drama op de loer. Ook wordt het effect van inflatie vaak onderschat. Wat u nu kunt kopen voor één euro zal over dertig jaar aanzienlijk lager zijn.

Zijn uw verwachtingen realistisch

Alleen om de boven genoemde redenen is het al noodzakelijk om regelmatig te controleren of het realistisch is om te verwachten dat uw eindkapitaal in de buurt zal liggen van wat u verwacht te kunnen doen met dit kapitaal.

Hoe eerder u weet of uw doelstellingen wel of niet gehaald zullen worden, hoe meer tijd u heeft om aanvullende maatregelen te nemen of uw doelstellingen bij te stellen. Belangrijk hierbij is dat u een goed inzicht heeft in de werkelijke ontwikkeling van uw vermogen.

De wereld verandert

Wat is ooit de doelstelling geweest waarmee u ooit uw financiële product heeft gesloten? Is dat nog altijd uw doelstelling? De wereld om u heen verandert. De AOW leeftijd is verhoogd. Het maximaal op te bouwen pensioen is de afgelopen jaren diverse malen aangepast. Misschien bent u van werkgever verandert, of is uw werkgever van pensioenregeling gewijzigd. Allemaal zaken waar u rekening mee moet houden om te kijken of u uw doelen nog kunt halen.

Waarom zou u reageren

Op zich is het niet raar dat u weinig kijkt naar uw financiële plaatje. Bij acute problemen onderneemt de gemiddelde consument direct actie. Het niet kunnen voldoen aan uw doelstelling is een dreigend toekomstig probleem. Dit soort problemen schuift een gemiddelde consument graag voor zich uit. Zeker als ook nog onduidelijk is welke concrete acties u zou moeten ondernemen om uw situatie te verbeteren. Dus is het begrijpelijk als u niets heeft gedaan.

Welke concrete stappen kunt u zetten

Om te weten welke concrete stappen u zou moeten zetten zult u eerst uw wensen en doelstellingen weer actueel moeten hebben. Samen met u inventariseren wij deze wensen en doelstellingen, waarna wij voor u een concreet plan uitwerken. Regelmatig zullen wij dit plan met u controleren en waar nodig aanpassen. Zijn aanpassingen nodig, dan zullen wij hier snel op inspelen, want zoals gezegd, hoe eerder u weet dat iets aangepast moet worden, hoe meer tijd u heeft om maatregelen te nemen of uw doelen bij te stellen. Dat voorkomt teleurstellingen.

Wilt u weten hoe uw financiële situatie nu is en hoe zich dat verhoud ten opzichte van uw wensen en doelstellingen, maak dan nu een vrijblijvende adviesafspraak.

 

website.png

Alex van Zanten

Voor een afspraak bel met:
071 260 0660

Of mail via:
info@zekervanzanten.nl