Uit onderzoek door Motivaction, in opdracht van Aegon, is gebleken dat de Nederlandse werknemer de discussie over een nieuw pensioenstelsel beu is. Er is een grote behoefte aan zekerheid, zowel over het stelsel als over het eigen pensioen. Door ontevredenheid en de daarmee samenhangende zorgen wil de Nederlander zijn pensioen zelf regelen.

Vertrouwen

Nu het duidelijk is geworden dat er onzekerheden in het pensioenstelsel zitten ondermijnt dat het vertrouwen. De Nederlander wil zicht en grip hebben op zijn koopkracht na pensionering. De zekerheid dát er pensioen wordt uitgekeerd en hoeveel. In 2017 had 62% van de onderzochte deelnemers geen idee van wat zij aan pensioen zouden krijgen.

Steun kalft af

Nog maar de helft (48%) van de Nederlanders vindt dat wie werkt, verplicht pensioen moet opbouwen. Van de Nederlanders wil 6 op de 10 zelf kunnen bepalen bij wie zij hun pensioen opbouwen.

Communicatie

Uit het onderzoek blijkt wel dat onzekerheid leidt tot ontevredenheid. Onzekerheid over het te verwachten pensioen en onzekerheden uit het pensioenstelsel. Hierdoor ontstaan zorgen. Als er meer inzicht zou zijn in het te verwachten pensioen en de risico's die er zijn, dan zou dit veel onzekerheid wegnemen. Ook kan u dan zelf bepalen of en wat u hier aan kunt doen om meer zekerheid te krijgen.

Wat kunt u doen

Bepaal eerst wat er bij pensionering nodig is. Wat zijn uw woonlasten? Is de hypotheek afgelost, of betaalt u huur en wat zal dit dan zijn? Wat is er nodig voor de boodschappen, vakantie en andere uitgaven? Kijk dan wat u, inclusief de te verwachten AOW zult ontvangen. Is dit ingewikkeld of komt u er niet uit, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Dan zorg ik voor een overzichtelijk geheel, weet u waar u aan toe bent en kunt u zelf bepalen welke route u wilt en kunt varen.

Bron en link naar rapport

website.png

Alex van Zanten

Voor een afspraak bel met:
071 260 0660

Of mail via:
info@zekervanzanten.nl