Bijna de helft van alle bedrijven en overheidsinstellingen (45%) heeft in 2017 te maken gehad met een cyberaanval. Dat blijkt uit een onderzoek in vijf landen door verzekeraar Hiscox. Nederlandse bedrijven komen slecht uit de bus. Dit terwijl de gemiddelde schade € 184.000,- per incident bedroeg. Voor sommige bedrijven liep de schade volgens dit onderzoek in de miljoenen.

Goed voorbereid

Slechts een op de veertien bedrijven is in Nederland goed voorbereid op een eventuele cyberaanval. Nederlandse bedrijven geven het minst uit aan digitale beveiliging. Ongeveer 10% van ons IT-budget wordt besteed aan cybersecurity. In de andere onderzochte landen ligt dit enkele tienden van een procentpunt hoger. Maar daar is het gemiddelde IT-budget een kwart tot de helft hoger dan het Nederlandse budget.

Ook met training en bewustzijnsprogramma's voor medewerkers scoren wij in Nederland het laagst, terwijl hier veel winst valt te behalen.

Meer technologie

Is meer technologie dan de oplossing? Volgens Yasin Chalabi, de Manager Cyber en Data Risks van Hiscox Nederland, is pro-actief denken, strakke processen en beter getraind personeel een betere oplossing. Maak uw medewerkers bewust van de cyberriscio's. Train ze in cyberveiligheid. Zorg dat uw systemen up-to-date zijn. Gebruik de meest actuele antivirussoftware en update deze als er een nieuwe versie voor u beschikbaar is.

Wettelijke verplichtingen

Wettelijk dient u bij een hack ook te voldoen aan een aantal eisen. Is uw bedrijf daar al op ingericht? Zeker is dat u bij een aanval direct zult moeten reageren. Is er een draaiboek waar u aan moet voldoen of is er ondersteuning welke gelijk alle zorgen uit uw handen neemt? Heeft u niets geregeld, maar wilt u wel weten wat u kunt of moet doen? Dan bespreek ik graag met u de opties. Kunt u verder met ondernemen en bijft u aan het roer.

Bron: Rapportage Hiscox

Uit onderzoek door Motivaction, in opdracht van Aegon, is gebleken dat de Nederlandse werknemer de discussie over een nieuw pensioenstelsel beu is. Er is een grote behoefte aan zekerheid, zowel over het stelsel als over het eigen pensioen. Door ontevredenheid en de daarmee samenhangende zorgen wil de Nederlander zijn pensioen zelf regelen.

Vertrouwen

Nu het duidelijk is geworden dat er onzekerheden in het pensioenstelsel zitten ondermijnt dat het vertrouwen. De Nederlander wil zicht en grip hebben op zijn koopkracht na pensionering. De zekerheid dát er pensioen wordt uitgekeerd en hoeveel. In 2017 had 62% van de onderzochte deelnemers geen idee van wat zij aan pensioen zouden krijgen.

Steun kalft af

Nog maar de helft (48%) van de Nederlanders vindt dat wie werkt, verplicht pensioen moet opbouwen. Van de Nederlanders wil 6 op de 10 zelf kunnen bepalen bij wie zij hun pensioen opbouwen.

Communicatie

Uit het onderzoek blijkt wel dat onzekerheid leidt tot ontevredenheid. Onzekerheid over het te verwachten pensioen en onzekerheden uit het pensioenstelsel. Hierdoor ontstaan zorgen. Als er meer inzicht zou zijn in het te verwachten pensioen en de risico's die er zijn, dan zou dit veel onzekerheid wegnemen. Ook kan u dan zelf bepalen of en wat u hier aan kunt doen om meer zekerheid te krijgen.

Wat kunt u doen

Bepaal eerst wat er bij pensionering nodig is. Wat zijn uw woonlasten? Is de hypotheek afgelost, of betaalt u huur en wat zal dit dan zijn? Wat is er nodig voor de boodschappen, vakantie en andere uitgaven? Kijk dan wat u, inclusief de te verwachten AOW zult ontvangen. Is dit ingewikkeld of komt u er niet uit, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Dan zorg ik voor een overzichtelijk geheel, weet u waar u aan toe bent en kunt u zelf bepalen welke route u wilt en kunt varen.

Bron en link naar rapport

Nabestaandenpensioen is een ondergeschoven kindje. Je wilt er niet aan denken en jou overkomt het niet. Maar als het wel gebeurd is dit vaak een drama voor uw partner. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel.

Pensioen in de B.V.

Veel D.G.A.'s hebben ooit, samen met een adviseur, een fiscale "kerstboom" opgetuigd. Hierbij werd er uitgegaan van de toekomstige verkoopopbrengst van de onderneming en waren reserveringen vrijwel nihil. In de praktijk was deze kerstboom een standaard pensioenovereenkomst van de belastingdienst die van internet gehaald kon worden. Ook het nabestaandenpensioen was in de B.V. geregeld.  Veelal met volledige indexatie. Als er dan uitgekeerd moest worden was er geen vermogen aanwezig. Dit is ook de reden dat de belastingdienst van pensioen in eigen beheer af wilde en dat dit in 2017 is afgeschaft. Wat is er nu door u geregeld voor uw nabestaanden?

Zelfstandige zonder pensioen

Z.Z.P.'ers hebben vaak niets geregeld. Zij zijn net begonnen of hebben hier nog niet over nagedacht. Tijdens de afgelopen jaren was er geen geld. Of het eigen huis is de pensioenregeling. En geef nou toe, er is toch geen tijd om te overlijden. Maar wat nu als u onverhoopt toch zou overlijden.

Wat wilt u?

Stel uzelf nu eens de vraag "wat wil ik" of "wat heeft mijn partner nodig als ik er niet meer ben". Stel deze vraag ook eens aan uw partner. Hoe regelt u dat op een zo simpel mogelijke manier? Was daar die hele kerstboom voor nodig?

Voorkom een financieel drama door nu na te denken over uw nabestaandenpensioen en kijk wat er voor u nodig is. Zorg dat u weet wat de gevolgen van uw overlijden zijn. Wilt u hierbij hulp, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Dan regelen wij het samen met u en hoeft u daar niet meer aan te denken.

website2.png

Alex van Zanten

Voor een afspraak bel met:
071 260 0660

Of mail via:
info@zekervanzanten.nl